Turkic language
Phrasebooks > Azerbaijani phrasebook

Azerbaijani or Azeri (Azərbaycan dili, آذربایجان دیلی‎) is the primary and official language of Azerbaijan. It is also the primary language in northwestern Iran, and is also spoken to a small extent in southern Dagestan (Russia), the Kvemo Kartli region of Georgia, eastern Turkey, in Shia cities of Iraq, like Karbala and Kirkuk. It is a Turkic language and is to an extent mutually intelligible with modern Turkish although a fair amount of vocabulary has been added from Russian, Arab or Persian influence in Azerbaijan and Iran respectively.

Pronunciation guideEdit

A Language of Many Scripts

The Persian-Arabic alphabet was used among all Azerbaijani speakers until 1922, when the Latin alphabet was adopted (slightly different from the current one in use). In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule replaced by the Cyrillic alphabet. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991 and Cyrillic has fallen out of use. In Iran, the Persian-Arabic alphabet, with a few letters created especially for Azerbaijani, has remained in use; however, there is no standard for written Azerbaijani in terms of spelling.

Azerbaijani is written in the Latin alphabet by its 8.8 million native speakers in Azerbaijan, the rest of southern Caucasus, and Turkey. Azerbaijani is written in Persian-Arabic alphabet by its estimated 24 million speakers in Iran, and Iraq. Be careful as many Latin letters are pronounced differently from the way they are in English and a few letters share the same sound in the Persian-Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991) & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa ﺍ 
- short as in 'along' or long as in 'army'.
Bb ﺏ 
- pronounced like 'b' in 'bell'.
Cc ﺝ 
- pronounced like 'J' in Japan.
Çç چ 
- pronounced like 'ch' in chat..
Dd ﺩ 
- pronounced like 'd' in death; otherwise, like 'th' in 'the'.
Ee ﻩ 
- pronounced like soft 'e' in Embassy. This can be long as in 'bate'.
Əə ع 
- pronounced like 'a' in fat or apple. (This letter was represented by Ää from 1991-1992). This is long as in 'bate' or 'cape'.
Ff ﻑ 
- pronounced like 'f' in 'fold'.
Gg گ 
- pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g.
Ğğ ﻍ 
- pronounced at the back of throat like the French 'r'
Hh ﺡ / ﻩ 
- pronounced like 'h'.
Xx ﺥ 
- pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k.
Iı ی 
- pronounced like 'u' in 'butter' or 'Sutton'.
İi ی 
- pronounced like 'i' in 'pit'. This can be 'ee' as in 'meet'.
Jj ژ 
- pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu.
Kk ک 
- pronounced like 'k' in 'kill'.
Qq ﻕ 
- pronounced like 'q' in 'Qatar'; usually a slide between 'g' in 'goal' and 'k' in 'kill'.
Ll ﻝ 
- pronounced like 'l' in 'Lauren'
Mm ﻡ 
- pronounced like 'm' in 'Maeve'.
Nn ﻥ 
- pronounced like 'n' in 'noon'. Before 'b', 'm', and/or 'p', like 'm' in 'man'. Before 'g', 'k', and/or 'q', this is the 'ng' sound of 'pink'.
Oo ﻭ 
- pronounced like 'o' in 'not'; otherwise, 'oh' as in 'note'.
Öö ﻭ 
- same as in German, like 'er' in 'her'.
Pp پ 
- pronounced like 'p'.
Rr ﺭ 
- Roll you r's!
Ss ﺙ / ﺱ / ﺹ 
- pronounced like 's' in sizzle.
Şş ﺵ 
- pronounced like 'sh' in shape.
Tt ﺕ / ﻁ 
- pronounced like 't'.
Uu ﻭ 
- pronounced like 'u' in put.
Üü ﻭ 
- pronounced like 'u' (or 'yu') in mute.
Vv ﻭ 
- pronounced like 'v' in 'van'; otherwise, like 'w' in 'world'.
Yy ی 
- pronounced like 'y' in year.
Zz ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ 
- pronounced like 'z' in zebra, same as 's' in 'nose' or 'his'.

VowelsEdit

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase listEdit

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

BasicsEdit

Common signs


OPEN - AÇIQ
CLOSED - BAĞLI 
ENTRANCE - GİRİŞ 
EXIT - ÇIXIŞ
PUSH - İTƏLƏ
PULL - DART 
TOILET - TUALET
MEN - KİŞİLƏR 
WOMEN - QADINLAR 
FORBIDDEN - QADAĞANDIR
Hello. 
Salam; Salam əleyküm
How are you? 
Sən necəsən?
Necəsən?
How are you? (formal)
Siz necəsiniz?;
Necəsiniz?
Fine, thank you. 
Mən yaxşıyam
Good. 
Yaxşi
Bad. 
Pis
So-so. 
Elə-belə
What is your name? (informal)
Sənin adın nədir?
What is your name? (formal)
Sizin adınız nədir?
My name is ______ . 
Mənim adım _____ .
Nice to meet you. 
Çox şadam.
Tanışlığımıza şadam.
Please. 
Zəhmət olmasa.
Mümkünsə
Thank you. 
Təşəkkür edirəm.
You're welcome. 
Buyurun
Dəyməz
You're welcome. (informal)
Buyur
Yes. (formal) 
Bəli
No. (formal) 
Xeyr
Yes. (informal)
No. (informal)
Yox
Excuse me. (getting attention or begging pardon) 
Üzr istəyirəm
Bağışlayın
I'm sorry. 
Məni bağışlayın
Goodbye 
Sağolun
Görüşëdëk
I can't speak Azerbaijani [well]. 
Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm.
I do not understand. 
Başa düşmədim
Do you speak [English/French/Russian]? 
Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız?
Is there someone here who speaks English? 
Burada İngiliscə danışan var?
Help! 
Kömək edin!
Look out! 
Ehtiyyatlı olun\ol!
Good morning. 
Sabahın xeyir.
Good afternoon. 
Gün aydın.
Good evening. 
Axşamın xeyir.
Good night. 
Gecən xeyrə.
Congratulations 
Təbriklər.

ProblemsEdit

Can you help me? 
Mənə kömək edə bilərsiniz?
I feel bad. 
Mən özümü pis hiss edirəm.
I am lost. 
Mən azmışam.
Where is _____? 
______ haradadır?
How can I find hotel _____? 
Mən _____ otelinin mehmanxanasını tapa bilərəm?
Are there any vacancies tonight? 
Bu gün üçün boş, otaq varmı?
Where is the toilet (bathroom)? 
Tualet (ayaq yolu) haradadır?
Male 
kişi
Female 
qadın

NumbersEdit

one 
bir
two 
iki
three 
üç
four 
dörd
five 
beş
six 
altı
seven 
yeddi
eight 
səkkiz
nine 
doqquz
ten 
on
eleven 
on bir
twelve 
on iki
thirteen 
on üç
fourteen 
on dörd
fifteen 
on beş
sixteen 
on altı
seventeen 
on yeddi
eighteen 
on səkkiz
nineteen 
on doqquz
twenty 
iyirmi
thirty 
otuz
forty 
qırx
fifty 
əlli
sixty 
altmiş
seventy 
yetmiş
eighty 
səksən
ninety 
doxsan
hundred 
yüz
thousand 
min

TimeEdit

What time is it? 
(Saat neçədir?)
It's two o'clock 
(Saat ikidir)

Clock timeEdit

It is 2:30. 
Saat üçün yarısıdır.
It is 2:00. 
Saat ikidir.
It is 2:50. 
Saat üçə on dəqiqə qalır.

DurationEdit

DaysEdit

Monday 
bazar ertəsi
Tuesday 
çərşəmbə axşamı
Wednesday 
çərşəmbə
Thursday 
cümə axşamı
Friday 
cümə
Saturday 
şənbə
Sunday 
bazar

MonthsEdit

January 
yanvar
February 
fevral
March 
mart
April 
aprel
May 
may
June 
iyun
July 
iyul
August 
avqust
September 
sentyabr
October 
oktyabr
November 
noyabr
December 
dekabr

Writing time and dateEdit

ColorsEdit

white 
ağ/bəyaz
black 
qara
red 
qırmızı
green 
yaşıl
blue 
göy/mavi
orange 
narıncı
grey 
boz
brown 
şabalıdı/qəhvəyi
yellow 
sarı
rose 
çəhrayı

TransportationEdit

Nəqliyyat

Bus and trainEdit

Avtobus və Qatar

DirectionEdit

İstiqamət

TaxiEdit

Taksi

LodgingEdit

Rent - İcarə haqqı

Lease - Kirayə

MoneyEdit

Pul

EatingEdit

Bring us a menu. 
(Bizə menu gətir'.)
What's our bill? 
(Bizim hesabimiz nədir?)

BarsEdit

BuyEdit

DrivingEdit

Suruculuk

AuthorityEdit

Learning moreEdit

This Azerbaijani phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!